Økologiske egenskaper

Innenfor rammen av respekt for miljøet, har hotellet BIO SUITES HOTEL besluttet siden 2009 i samsvar med regler og praksis som bidrar til å bygge en bedre morgendag for oss selv og våre barn. Denne oppgaven er vanskelig og tidkrevende, så på grunn av dette vil vi presentere bare noen av våre handlinger, fordi vår innsats vil være pågående fremover.

For å spare vann, har hotellet nå installert sensorer på alle fellesområder. Et automatisk vanningssystem som bidrar til å spare vann er installert i hagene våre.

For å spare energi har lamper med LED-teknologi blitt plassert på alle fellesområder, samt belysnings fotoceller der det er nødvendig. Også er det innstallert solenergi varmtvannsberedere for å gi varmt vann, uten å sløse med energi. På kjøkkenet i restauranten bruker vi gass.

Spesielle søppelkasser har blitt plassert i fellesområder for batterier, plast, glass og papir. På kjøkkenet har vi spesielle bøtter for gjennvinning av oljen vi bruker.

Til slutt så bruker vi kun økologiske rengjøringsprodukter på hotellet. Dette gjør vi for miljøet og for personlig helse. Bruk av ikke grønne produkter, kan være skadelig for alle som lider av en eller annen sykdom.

GRØNN NØKKEL – internasjonal premie og kvalitet tegn for beskyttelse av miljøet.

BIO HOTEL SUITES har oppnådd den internasjonale GRØNN NØKKEL utmerkelsen, og er nå et «grønt» hotell som tilbyr sine gjester kvalitetsprodukter og miljøvennlige tjenester. Som et resultat av den ovennevnte gode miljø praksisen, tar hotellet seg av:

  • Reduksjon av elektrisk energi
  • Vannforvaltning uten å sløse med det
  • Kvaliteten på mat og drikke, inkludert bruk av miljøvennlige produkter og hygieneprodukter
  • Oppgradering av varehus og sikker oppbevaring av materialer som kan skade miljøet
  • Kilde sorterin og korrekt håndtering av søppel
  • Opplæring av våre ansatte
  • Etterlevelse av relevant nasjonale og EU-lovgivninger.

Dermed oppfordrer vi våre gjester og ansatte til å ta i bruk miljøvennlig praksis, som sikrer beskyttelse og fremmer bærekraftig utvikling.

ISO 9001:2008 for organiseringen av driften av hotellet og de prosedyrer som er brukt, for å sikre kvaliteten på gitte tjenester og for å maksimere kundens tilfredshet.
På grunn av utviklingen i forretningsprosesser, overholdelse av regler og internasjonale standard krav, har Bio Suites Hotel oppnådd «ISO 9001» sertifisering for kvalitetsstyring av drift.

Engasjementet av ledelsen siden 2006 har vært en grunnleggende forretningsmodell. Dvs sertifisert kvalitet, drift og annerkjennelse av alle standard spesifikasjoner, som angitt i evennevnte internasjonale standarder. Ledelsens svar på dette er daglig overvåking. Dette for å sikre etterlevelse og kontinuerlig forbedring i gjennomføringen, med sikte på å gi den fullstendige omsorg og tilfredsstillelse av både gjester og ansatte. Kvalitetskontroll og gjennomføringen av driftsprosedyrer i alle deler av hotellet utføres daglig, og resulatene blir umiddelbart evaluert av ledesen, slik at i tilfelle det er noen avvik, kan de justeringer gjøres i gjestenes interesse umiddelbart.

Tiden for ferie er begrenset, så dette er spesielt viktig!
Ledelsen i BIO SUITES HOTEL respekterer den tiden og tar seg av kontinuerlig og fullstendig kundetilfredshet. En detalj som skiller hotellet i markedet. Og som er et konkuransefortrinn.

ISO 22000:2005 (HACCP) for styring av helse, miljø og kvalitet på mat som tilbys av ΒΙΟ SUITES HOTEL.
Utover de nøye utvalgte råvarer, i ΒΙΟ SUITES HOTEL bruker, har vi investert i anlegg, utstyr, bemanning og har utviklet moderne praksis. Dette gjør det mulig for oss å sikre kvaliteten og sikkerheten til mat som vi tilbyr, helt fra første utvalg av forsyninger, og bekreftelse av strenge kvalitetskriterier ved mottak til hotellet, til presentasjon av ferdigmat i buffet.

Våre kjøleskap er konstruert slik at det er uavhengige nedkjølt mellomrom og det moderne kjøkkenet har spesialutstyr for hver matvareindustri sektor. Våre erfarne medarbeidere tar seg av dette i samsvar med bestemmelsene i den greske og europeisk lovgivning på hygiene og matsikkerhet. Anvendelse av prosedyrer og teknikker, og at retninger er fulgt for å kunne sikre høy kvalitet, og opprettholde næringsverdi og fersk mat i alle rettene.

Vi implementerer et sertifisert HACCP-system, i henhold til den internasjonale standarden ISO 22000: 2005. Vi gjennomfører kontinuerlig kvalitetskontroller ved mottak av råvarer/ mat, under lagring, behandling og servering, og vi er opptatt av å opprettholde matvaresikkerhetens lover og standarder. Dette til det beste for å tilfredstille våre gjester. Kvalitet for oss betyr respekt for forventninger, helse og sikkerhet av den maten vi tilbyr våre gjester, og for å tilfredstille deres behov på best mulig måte.