Περιβαλλοντική Πολιτική

Οικολογικός Χαρακτήρας

Στο πλαίσιο του σεβασμού για το περιβάλλον, το ξενοδοχείο BIO SUITES HOTEL, από το 2009 φροντίζει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες και τις πρακτικές για την εξασφάλιση ενός καλύτερου αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Πρόκειται για μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία και παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις πρακτικές μας, που αποτελούν μέρος μιας γενικότερης φιλοσοφίας και συνεχούς προσπάθειας.

Για την εξοικονόμηση νερού, το ξενοδοχείο έχει πλέον εγκαταστήσει αισθητήρες σε όλους τους κοινούς χώρους. Στον κήπο έχει τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα ποτίσματος για τη μέγιστη εξοικονόμηση νερού.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν τοποθετηθεί λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους αλλά και φωτοκύτταρα στα κατάλληλα σημεία. Υπάρχουν επίσης ηλιακοί θερμοσίφωνες για την παροχή ζεστού νερού χωρίς τη σπατάλη ενέργειας. Στην κουζίνα του εστιατορίου μας χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο.

Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους για μπαταρίες, πλαστικό, γυαλί και χαρτί και επίσης, ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ελαίων στην κουζίνα.

Τέλος, χρησιμοποιούμε προϊόντα καθαρισμού, φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και στο δέρμα προς αποφυγή αλλεργιών και ερεθισμών.

GREEN KEY – Διεθνές Βραβείο και σήμα ποιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το BIO HOTEL SUITES έχει λάβει τη διεθνή διάκριση GREEN KEY και είναι πλέον ένα «πράσινο» ξενοδοχείο που προσφέρει στους επισκέπτες ποιοτικά προϊόντα και φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω καλών περιβαλλοντικών πρακτικών, το ξενοδοχείο φροντίζει για:

  • Τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Τη διαχείριση νερού χωρίς σπατάλες
  • Την ποιότητα των τροφίμων και των ποτών που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προϊόντων υγιεινής και καθαρισμού φιλικών προς το περιβάλλον
  • Την αναβάθμιση των αποθηκών και την ασφαλή αποθήκευση υλικών που μπορεί να είναι βλαβερά προς το περιβάλλον
  • Το διαχωρισμό και τη σωστή διαχείριση αποβλήτων
  • Την εκπαίδευση/ενημέρωση του προσωπικού μας
  • Τη συμμόρφωση με τη σχετική τοπική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Έτσι, ενθαρρύνουμε τους πελάτες και τους εργαζόμενούς μας να υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές, εξασφαλίζοντας την προστασία του και προωθώντας τη βιωσιμότητά του.

Εφαρμόζουμε ISO 9001:2008 για την οργάνωση και τη λειτουργία του ξενοδοχείου και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, ώστε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών.

Χάρη στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, το Bio Suites Hotel έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης της Λειτουργίας Ποιότητας.

Η διοίκηση του ξενοδοχείου, από το 2006 μένει πιστή στο βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της, δηλαδή την πιστοποιημένη ποιοτική λειτουργία και την αναγνώριση όλων των βασικών προδιαγραφών όπως ορίζονται στο παραπάνω διεθνές πρότυπο.

Αυτό εξασφαλίζεται με την καθημερινή παρακολούθηση για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης και της συνεχούς βελτίωσης στην εφαρμογή με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.

Ο ποιοτικός έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας σε όλους τους τομείς του ξενοδοχείου διεξάγεται καθημερινά και τα αποτελέσματα αξιολογούνται αμέσως από τη διοίκηση, έτσι ώστε σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς όφελος του πελάτη, χωρίς καθυστέρηση.

Ο χρόνος των διακοπών είναι περιορισμένος και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικός!

Η διοίκηση του BIO SUITES HOTEL σέβεται το χρόνο αυτό και φροντίζει για τη συνεχή και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των επισκεπτών, μια λεπτομέρεια που διακρίνει το ξενοδοχείο και αποτελεί συγκριτικό του πλεονέκτημα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης ISO 22000:2005 (HACCP) για τη διαχείριση της υγιεινής, της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων που προσφέρονται από το BIO SUITES HOTEL. Εκτός από τις πολύ προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, στο BIO SUITES HOTEL έχουμε επενδύσει σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και έχουμε αναπτύξει σύγχρονες πρακτικές. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που διαχειριζόμαστε, σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας, από την αρχική επιλογή των προμηθειών και την επιβεβαίωση των αυστηρών κριτηρίων μέχρι την παραλαβή τους και την προετοιμασία των γευμάτων στο μπουφέ.

Τα ψυγεία μας είναι σχεδιασμένα ώστε να υπάρχουν ανεξάρτητα σημεία ψύξης και η άρτια εξοπλισμένη κουζίνα μας περιλαμβάνει τα κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό για κάθε τμήμα της προετοιμασίας του φαγητού. Το έμπειρο προσωπικό μας φροντίζει τη συμμόρφωση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια τροφίμων, την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και τεχνικών και την τήρηση όλων των κανόνων για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και τη διατήρηση της διατροφικής αξίας των πρώτων υλών σε όλα τα πιάτα.

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα HACCP, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO:22000:2005. Διεξάγουμε συνεχώς ελέγχους ποιότητας κατά την παραλαβή των πρώτων υλών / τροφίμων, κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και το σερβίρισμα και δίνουμε μεγάλη έμφαση στην τήρηση της νομοθεσίας και των προτύπων περί ασφάλειας τροφίμων. Ποιότητα για μας σημαίνει σεβασμός για τις προσδοκίες, την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας και ικανοποίηση των αναγκών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

scroll to top